masáže Praha menu

Naučit se říkat ne

Naučit se zdvořile odmítnout není jednoduché a zvládá to v dnešní době málokdo. Přestože s mnohým nesouhlasíme nebo dopředu víme, že to velmi těžko zvládneme, odmítat nahlas bez výčitek a bez pocitů trapnosti jednoduše neumíme. Může za to nedostatek sebevědomí, ale i samaritánství ukryté hluboko v nás. Naučit se říkat ne je sice mnohdy velmi obtížné, ale zároveň velmi osvobozující a důležité pro naše duševní zdraví.


grafoterapie

Zvládat vše, o co vás kolegové v práci požádají, co si přeje manžel, anebo co máte udělat kvůli dětem... Pokud se budete snažit vyhovět všem, může se vám velmi rychle stát, že nebude stíhat vůbec nic.

Ne, neznamená projev neochoty či nezájmu, je to výraz sebeúcty a zdravého sebevědomí.

To, zda toto umění ovládáme, na nás prozradí naše písmo. V písmenu s a v koncových tazích je to dobře patrné. Pokud tyto tahy v písmu postupně opravíme a trvale změníme, změníme tak i svoje chování, naučíme se používat intuici, naučíme se stát za svými názory.

V mozkové kůře najdeme mozkové buňky, které spolu komunikují, jsou vzájemně propojeny a vytvářejí vazby, které řídí všechny naše činnosti i naše chování.

Pokud trénujeme to, co nám nejde, obnovujeme nebo vytváříme mozkové vazby tam, kde jsou málo funkční nebo nejsou vůbec. Zpětně takto působíme na svůj mozek a také na rozvoj své osobnosti, na svoje chování.

Více najdete na stránkách www.grafoterapie.cz

Certifikát - osvědčení o absolvování kurzu grafoterapie.

Více také naleznete v reportáži o grafoterapii.

grafoterapie změna písma