masáže Praha menu

Přednáška grafoterapie

Srdečně Vás zveme do Studia Danah na přednášku GRAFOTERAPIE aneb rukopisem k rozvoji osobnosti

Kdy:
Host: SOUDNÍ ZNALKYNĚ PÍSMA A GRAFOLOGIE
Přednášející: Dana Hodanová
Cena: 50Kč (platba předem)
Pozvánka na přednášku Grafoterapie

O Grafoterapii

Během času si do svého života nasbíráme spoustu nedostatků, které nás svazují a brzdí v rozvoji. Grafoterapie je jednoduchá metoda, která nám pomůže tyto nedostatky odstranit a pomůže nám v sobě najít a vybrousit pravý diamant.

Grafoterapie je proces založený na cílené a vědomé změně písma.

Co to znamená? Psaním, podle určitých pravidel a pod odborným vedením, si opravíme některé znaky v Našem rukopisu a to Nám umožní - naučit se říkat ne, lépe překonávat překážky, být cílevědomějsí, sebevědomější, soběstačnější, harmoničtějsí, klidnější ....atd. V průběhu terapie se nemění Vaše osobnost, ale Vaše prožívání a chování, Vaše psychika. Sami si vybíráte chování, které vám nevyhovuje a které byste rádi změnili, a tím si vybíráte i tvary ve Vašem rukopisu, které chcete změnit. Neučíte se nově psát, ale měníte pouze části písmen.

Naše strachy a úzkosti, obavy z různých situací, které se odrážejí v našem rukopise, můžeme grafoterapií postupně odstranit. Pokud trénujeme to, co nám nejde, obnovujeme nebo vytváříme mozkové vazby tam, kde jsou málo funkční nebo nejsou vůbec. Zpětně takto působíme na svůj mozek a také na rozvoj své osobnosti.

Moje zkušenost

Sama jsem kurz absolvovala a překvapilo mě, jak moc mi v životě pomohl, proto jsem se rozhodla šířit tuto metodu dál jako lektor. Pokud máte jakékoliv otázky nebo se chcete přihlásit na kurz, prosím, kontaktujte mne na tel.: +420 602 132 100 - Dana Hodanová.

grafoterapie

Co můžete podle písma poznat?

Z rukopisu poznáte pisatelův temperament, vůli, způsob myšlení a racionálních přístupů, emoční a sociální inteligenci, odolnost vůči stresu a zátěži, typ výkonu, jak hospodaří se svými silami, jak prožívá sám sebe (sebepojetí, sebevědomí, falešné já, rozpor mezi ideálním a reálným já), sociabilitu neboli vztahy s okolím, sklon k extraverzi či introverzi, tendenci zaujímat spíš dominantní nebo submisivní postoje, organizační, plánovací a řídící schopnosti, komunikační styl, schopnost empatie, schopnost tvořivosti a improvizace, z čeho mohou pramenit případné konflikty s okolím, morální vlastnosti...

Naučte se říkat NE

Naučit se zdvořile odmítnout není jednoduché a zvládá to v dnešní době málokdo i s tímto problémem Vám pomůže grafoterapie více

grafoterapie změna písma